​Beleidsnota

De beleidsnota van KPC beschrijft de initiatieven die in de organisatie worden vooropgesteld.  Als momentopname in de beleidscyclus vertaalt ze de prioriteiten van de specifieke doelgroepwerkingen, in het perspectief van de hogere opdracht van KPC vzw.  Ze geeft woorden aan aspiraties en bezorgdheden.  Bovenal is het niet louter een managementtool, maar een engagementsverklaring van de ganse medewerkersgroep, directie en bestuur om de zorg aan onze patiënten en contexten verder te verbeteren en af te stemmen op maatschappelijke noden.  

Beleidsnota 2018

Beleidsnota 2019