Beleidsrapport Vrijheidsbeperkende maatregelen

26/10/2017

Zorginspectie, de afdeling die bevoegd is voor het toezicht op de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen en welzijnsvoorzieningen, heeft vandaag haar beleidsrapport bekendgemaakt aangaande de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen in de Kinder- en jeugdpsychiatrische diensten van Algemene en Psychiatrische Ziekenhuizen.  Dit rapport is gebaseerd op een recent uitgevoerde thematische inspectieronde bij alle Vlaamse K-diensten.  De individuele rapporten per ziekenhuis zijn voor elke voorziening een indicatie voor waar men zich bevindt in zijn/haar beleid en geeft input aan de beleidsprioriteiten die gekozen dienen te worden.  Bijkomend helpt het beleidsrapport de overheid om een coherent en duidelijk beleid/normenkader te installeren voor de sector.  Op onze website kan u ons rapport vinden, evenals een korte toelichting hierbij.  Als ziekenhuis nemen wij het engagement om de voorgestelde werkpunten uit het verslag ter harte te nemen.