Jongeren - Dagbehandeling

Dagprogramma

Het dagprogramma van leefgroep 3 is een ondersteunend groepstherapeutisch aanbod van één (woens)dag per week voor jongeren met psychiatrische en psychosociale problemen. In het dagprogramma kunnen zowel jongeren die reeds een crisisopname achter de rug hebben, als jongeren die aangemeld worden vanuit de polikliniek terecht. Het zijn jongeren die nog kunnen deelnemen aan het dagelijkse leven (school, gezin of andere leefomgeving, vrije tijd) maar  hierbij moeilijkheden ondervinden. Gedurende tien weken wordt er aan de hand van de theorie en methodes van Acceptance and Commitment Therapy met de jongeren gewerkt. Bedoeling is dat jongeren enerzijds hun (lastige) gedachten en gevoelens beter gaan begrijpen en aanvaarden, en anderzijds leren hoe opnieuw zelf controle te krijgen over hun leven en de weg die ze op willen. Inhoudelijk bestaat het aanbod voornamelijk uit groepssessies, vanuit een ik-versterkend en ervaringsgericht kader. Gedurende deze tien weken vindt ook tweemaal een oudergroep plaats waarin  ouders op beknopte wijze meekrijgen, zowel vanuit de theorie als ervaringsgericht, wat het dagprogramma aan hun zoon/dochter wilt bijbrengen.

Het multidisciplinair team bestaat uit een kinderpsychiater, kinderpsychologen en een psychomotore therapeute. Steeds worden zij ondersteund door leefgroepbegeleiding bestaande uit verpleegkundigen en opvoedkundigen.

Kinder- en jeugdpsychiater:
Dr. Sara Schevenels
 
Psychologen:
Heidi Franssens
Ellen Janssen
 
Psychomotore therapeut:
Inge Moermans