Jongeren - Opname - Praktisch

Praktisch

Aanvang van de opname

Alvorens een opname kan plaatsvinden wordt de jongere ingeschreven aan de balie. Hiervoor is het noodzakelijk dat u zijn/haar identiteitskaar of SIS-kaart meebrengt.  Er gaat jullie gevraagd worden om een opnameformulier te tekenen. Op dit formulier vindt u de kostprijs van de opname en de algemene opnamevoorwaarden. Samen met de onthaalmedewerkster wordt dit document met jullie overlopen.

VERLOOP EERSTE EN TWEEDE DAG:  Een begeleider van leefgroep 3 komt jullie ophalen om goed uit te leggen waar jullie precies terecht gekomen zijn.  Wij doen dit aan de hand van het kennismakingsboekje, dat jullie soms al meekregen bij het kennismakingsgesprek.  We overlopen samen de werking en de afdelingsregels. Uiteraard geven we graag antwoord op eventuele vragen.  Maar ook van jullie willen wij bepaalde zorgwensen horen:  bv. wat heeft jullie tot nu toe al goed geholpen, wat zijn jullie interesses, welke  gewoontes en afspraken zijn er thuis van toepassing, welke regeling hebben jullie gemaakt rond bezoek en de daguitstappen, ...  Na dit gesprek krijgen jullie een korte rondleiding op de afdeling.  Indien mogelijk komen de arts en de psycholoog even langs om zich voor te stellen en een eerste gezinsgesprek in te plannen.  De kans is groot dat je op de afdeling een andere arts treft, dan in het kennismakingsgesprek.  De arts van de afdeling maakt de afspraken rond het afdelingsbeleid voor de jongere.  Dit gaat over veiligheid, toezicht, al dan niet inschakelen in het groepsprogramma, ...  Hierna is het tijd om afscheid te nemen en gaat de jongere aan de slag met zijn/haar persoonlijk werkschrift. Aan de hand van dit werkschrift willen we elkaar beter leren kennen en willen we samen met de jongere op zoek gaan naar zijn wensen en  krachten. De eerste anderhalve dag werkt de jongere aan deze bundel, zodanig dat hij/zij voldoende tijd heeft om even stil te staan bij zichzelf, de context en zijn/haar wensen. Uiteraard wordt gedurende deze anderhalve dag ook aandacht besteed aan elkaar leren kennen op een ontspannende manier. De jongere krijgt de kans om samen met de groep te eten zodanig dat hij/zij op dit moment ook al kan kennis maken met de groepsgenoten. Vanaf 14u op de tweede dag sluit de jongere aan bij het groepsprogramma, tenzij de arts anders beslist. 

Afdelingsregels

In een ziekenhuis in een leefgroep verblijven is niet altijd gemakkelijk. Er verblijven ongeveer 7 jongeren in een groep, met ieder zijn eigen gebruiken, wensen en behoeften. Om deze groep op een goede manier te laten draaien, zijn er een aantal afdelingsregels. Deze creëren veiligheid, voorspelbaarheid en structuur. In eerste instantie wordt er afgesproken dat er respect is voor elkaar, voor het materiaal van anderen en voor dat van KPC. Er wordt ook gevraagd respect te hebben voor privacy en de daarbij horende afstand ten opzichte van andere groepsgenoten en hun context.  Daarnaast maken we omtrent roken, GSM-gebruik, maaltijden, drug- en alcoholgebruik op de afdeling, … duidelijke afspraken. Verdere uitleg is terug te vinden in het kennismakingsboekje.

Afspraken

Bezoek: Uw kind kan elke dag bezoek ontvangen van 19u tot 20u30. Mits toestemming van de arts is het toegestaan om de afdeling te verlaten.  Het is toegestaan om dan naar het cafetaria van het ZOL te gaan. Er wordt wel gevraagd om op de campus van het ziekenhuis te blijven. Uitzonderingen dienen met de arts besproken te worden. U beslist als ouder van wie de jongere bezoek mag hebben en of hij/zij al dan niet van de afdeling mag met bezoek.

Weekend: Zowel op zaterdag als op zondag worden er daguitstappen voorzien van 10u tot 20u. Dat wil zeggen dat u uw kind kan komen halen om de dag samen door te brengen. Vaak zijn dit oefenmomenten om aan de slag te gaan met adviezen die door de week ter sprake kwamen.  In uitzonderlijke gevallen kan de arts inschatten dat er andere afspraken dienen gemaakt te worden voor het weekend. Als uw kind om één of andere reden op KPC blijft tijdens het weekend, kan er bezoek worden afgesproken.

Feestdagen en opleiding personeel: Op deze dagen worden, net als in het weekend, daguitstappen voorzien van 10u tot 20u. U wordt hiervan ruim op voorhand op de hoogte gebracht. 

Telefoneren: U kan dagelijks bellen of opgebeld worden door de jongere van 18u tot 20u.  Voor praktische zaken i.v.m. bezoek kan u bellen tussen 12u30 en 13u00.

Wat meebrengen?

Wanneer er wordt overgegaan naar een crisisopname, worden jullie uitgebreid geïnformeerd over wat jullie best meebrengen. We vinden het alvast belangrijk dat de jongere enkele schoolboeken, bv. van hoofdvakken, meebrengt zodat de klasmomenten zinvol en optimaal kunnen worden benut.