Jongeren - Opname - Wie

Wie

We werken met een multidisciplinair team: een kinderpsychiater, verpleegkundigen, opvoedkundigen, kinderpsychologen, een maatschappelijk werkster, een onderwijsbegeleidster, een creatieve en een psychomotorische therapeut.  Deze mensen bieden gesprekjes aan, maar ook activiteiten en rust door te zorgen voor een goede daginvulling en structuur.

Kinder- en jeugdpsychiater:
Dr. Sara Schevenels

Geneesheer specialist in opleiding:
Dr. Lieselot Poncelet
 
Psychologen:
Sofie Luts (teamcoördinator)
Heidi Franssens
Ellen Janssen
An Verwimp

Maatschappelijk assistente:
Lene Witters

Psychomotore therapeut:
Inge Moermans
 
Creatieve therapeuten:
Lotte Vanderhoven
 
Onderwijscoördinator:
Lotte Vanderhoven

Verder bestaat ons team uit  (nacht)verpleegkundigen en opvoedkundigen.