Jongeren - Polikliniek

Polikliniek

Doelgroep?

De polikliniek is een ander woord voor ambulante raadplegingen in een ziekenhuis. Jongeren die kampen met een psychisch probleem en in crisis zijn kunnen steeds terecht voor een raadpleging, wanneer de kinderpsychiater dit nodig acht. 

Aanmelden kan telefonisch tijdens kantoortijd. Uw vraag wordt steeds dezelfde dag nog met de kinderpsychiater besproken. Nadien wordt u opnieuw gecontacteerd om een afspraak vast te leggen of om u te verwijzen naar andere hulpverlenende instanties, indien een crisisconsultatie niet de meest geschikte piste is.

Voor hoogdringende vragen kan u ook buiten kantoortijd contact opnemen met KPC. Een medewerker maakt u dan wegwijs in de verschillende mogelijkheden.

Hoogdringende afspraken buiten de kantoortijd (psychiatrisch en levensbedreigend) kunnen na telefonisch overleg met de kinderpsychiater. Een medewerker maakt u dan, in samenspraak met de kinderpsychiater, wegwijs in de verschillende mogelijkheden.

Een crisisraadpleging kan leiden tot:

  • een aansluitende crisisopname op KPC
  • een kort ambulant crisistraject (12-18j)
  • een aangepaste verwijzing naar bv. outreaching, dagprogramma (12-18j) of andere ambulante hulpverlening    

Wat?

De poliklinische functie is opgezet opdat er een goede eerste en snelle inschatting kan gemaakt worden van de concrete aanmeldingsproblematiek. Aan de hand van een gesprek met de jongere en zijn context wordt er ingeschat wat de aanleiding voor de crisis is en of psychiatrische hulp een antwoord biedt op de verwachtingen en hulpvragen van jongere en context. 

Om deze opdracht goed te kunnen vervullen werken er verschillende kinderpsychiaters in de polikliniek die de permanentie in crisisraadplegingen kunnen waarborgen.  De kinderpsychiater is steeds eerste aanspreekpunt en indien nodig kan een psycholoog ingeschakeld worden in het voor- of natraject van een jongere. Er worden geen langdurige ambulante begeleidingen of behandelingen georganiseerd.  Wanneer deze echter noodzakelijk zijn, zorgt KPC voor de meest passende verwijzing.

Wie?

Kinder- en jeugdpsychiater
Dr. Catherine Klockaerts
 
Geneesheer specialist in opleiding
Dr. Lieselot Poncelet
 
Psychologe
Ellen Janssen