Over KPC - Beleidscyclus

Organogram en beleidscyclus

KPC heeft gekozen voor een gekanteld organogram in functie van drie doelgroepen die in functie van hun ontwikkeling elk een eigen specifieke omkadering en beleidsvisie verdienen.  In KPC onderscheiden we drie doelgroepwerkingen met name Peuters en Kleuters, Lagere Schoolkinderen en Jongeren.  De ontwikkeling van visie op zorg wordt decentraal gedragen door een duaal beleid van een teamcoördinator-psycholoog en een beleidsarts.  Dit duo vormt een zorginhoudelijke visie op de specifieke doelgroep en maakt vanuit deze noden een gepast beleid op in nauwe afstemming met directie.  De doelgroepwerking overspant het totale zorgproces van intake tot nabehandeling.  Elke doelgroep heeft een specifiek beleidsplan, afgestemd op de hogere doelstellingen van de organisatie KPC.  Sinds 2016 werd een beleidscyclus geïnstalleerd die ondersteunend dient te zijn aan de PDCA-gewijze doorontwikkeling van de organisatie en die een integratie maakt van processen op zowel inhoudelijk, kwaliteits- als bedrijfsvlak.

Organogram

Beleidscyclus