Lagere schoolleeftijd

Opname

Tijdens een opname in de leefgroep van de lagere schoolkinderen willen we van betekenis zijn voor kinderen met een (vermoeden van een) kinderpsychiatrische problematiek én de mensen uit hun context. Door in dialoog te gaan met ouders, kind en de ruimere context proberen we samen meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is en hoe we kunnen begrijpen wat er gebeurt. We gaan samen op zoek naar de sterktes en de krachten van het kind en het gezin die helpend zijn om hier anders mee om te gaan. Samen kijken we ook naar wat er nodig is na de opname om dit veranderingsproces verder te kunnen zetten.

De leefgroep is een plaats waar kinderen tot rust kunnen komen, hun verhaal kwijt kunnen en waar ze kunnen bijleren. Er is een grote groep van begeleiders die de kinderen zal helpen zo snel mogelijk hun plekje in de groep te vinden. Er zijn de hele dag opvoeders, verpleegkundigen, therapeuten, psychologen en artsen die klaar staan voor het kind en ook voor het gezin. De rol van de ouders is erg belangrijk tijdens de opname en ze worden dan ook zo veel mogelijk betrokken bij het leefgroepgebeuren.
Een opname in leefgroep 2 vraagt veel van iedereen en is een grote stap voor het kind en het gezin. Maar het verblijf in de leefgroep kan een nieuwe start betekenen voor iedereen.

Soort opname

Na een doorverwijzing naar KPC is er een eerste gesprek tussen u, uw kind en een arts (het intakegesprek). Indien tijdens dit verkennende gesprek wordt besloten om uw kind te laten opnemen, wordt afgesproken welk soort opname het meest passend is voor jullie.

  • Bij een volledige opname verblijven de kinderen overdag en ’s nachts in de leefgroep.
  • Bij een nachtopname verblijven de kinderen alleen ’s avonds en ’s nachts in de leefgroep en gaan ze overdag naar school.
  • Bij een dagopname verblijven de kinderen enkel overdag in de leefgroep en gaan ze ’s avonds naar huis tot de volgende ochtend.

Duur opname

Een opname in de leefgroep voor lagere schoolkinderen duurt zes weken.