Lagere schoolleeftijd - Polikliniek

Polikliniek

Wanneer?

Specifiek voor de lagere schoolkinderen richt de poliwerking zich op: intakegesprekken voor (dag)opname (we trachten steeds rekening te houden met de dringendheid van de aanmeldingsvraag).

Wat?

De poliklinische functie (of raadplegingen) is opgezet opdat er een goede eerste en snelle inschatting kan gemaakt worden van de concrete aanmeldingsproblematiek. De kinderpsychiater is steeds eerste aanspreekpunt. De polikliniek is een sterk uitgebouwde modaliteit van KPC omdat zij de toegangspoort dient te vormen.

De opdracht van de polikliniek is dan ook zeer duidelijk inschatting voor opname. Het kan zijn dat tijdens deze ambulante raadpleging(en) ter inschatting van de aanmeldingsproblematiek toch reeds tot diagnosestelling gekomen kan worden, en zodus een opname vermeden wordt. Op basis van de inschatting of ambulant vastgestelde diagnose zal indien nodig verwezen worden naar de meest aangepaste zorgvormen binnen en buiten KPC. 
Er worden in KPC geen ambulante begeleidingen of behandelingen georganiseerd. Wanneer deze echter noodzakelijk zijn zorgt KPC ook voor de meest passende verwijzing.

Wie?

Kinder- en jeugdpsychiater

Dr. Willem Schevenels
Dr. Karen Gillaerts

Geneesheer specialist in opleiding:

Dr. Bo Dorpmans