Over Ons KPC

Over KPC

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw is een ziekenhuisassociatie, die op 1/04/2002 het levenslicht zag.  Omwille van het specifieke karakter van kinder- en jeugdpsychiatrie, alsook de doelstelling om de beschikbare middelen optimaal aan te wenden en overlapping in aanbod te vermijden, werd KPC als afzonderlijke kinderpsychiatrische eenheid opgericht door 4 Limburgse zorginstellingen, met name  het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL),  Maria ziekenhuis Noord-Limburg, Psychiatrisch Ziekenhuis Sancta Maria (Asster) en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem.

Door bewust te kiezen om als categoraal ziekenhuis aan de slag te gaan met ondersteuning van de oprichtende partners kan KPC zich richten op kwaliteitsbewaking en –verbetering.  KPC fungeert zo als motor van overleg met de andere zorgaanbieders met het oog op een gecoördineerde uitbouw van kinder- en jeugdpsychiatrie in Limburg.

KPC heeft vandaag een erkenning voor 27 plaatsen (15K + 11k daghospitalisatie + 1k nachthospitalisatie).