Overkophuis (Rode Neuzen) in Genk

05/07/2017

Genk heeft de eer gekregen om een Overkop-huis te ontwikkelen in haar stad.  Onder impuls van de Stad en het CAW Limburg werd met KPC en het CGG-LITP een dossier ingediend bij de Koning Boudewijnstichting die aangesteld werd om de opbrengst van het Rode Neuzenfonds toe te wijzen aan 5 Vlaamse projecten voor jongeren met psychische problemen.  We zijn verheugd dat het Genkse initiatief werd weerhouden.  Naast Genk zullen ook Gent, Mechelen, Oostende en Tienen een Overkophuis oprichten.

Een Overkop-huis wordt een fysieke plek waar jongeren terecht kunnen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele hulp.  In Genk zal er vanuit bestaande jongerenwerkingen een laagdrempelige toegang gecreëerd worden tot psychische hulp waar nodig, en dit in elke mogelijke intensiteit op maat.  Hiertoe zullen de  expertises van het CAW (JAC), de jeugddienst van de Stad, CGG en KPC gebundeld worden.

De samenwerking wil jongeren benaderen vanuit hun eigen krachten en tegelijk aandacht creëren voor het versterken van hun sociaal en geestelijk welzijn. We ontwikkelen een laagdrempelige netwerkaanpak waarbij afhankelijk van de aard van de hulpvraag de verschillende schakels ingezet worden (jongere zelf, hulpverlener, 1-e lijnspsycholoog, therapeutische aanpak). Hierbij wordt steeds gestreefd naar de minst ingrijpende zorg.

De focus blijft aldus op ontmoeten, maar de bereikbaarheid van aangepaste geestelijke zorg wordt sterk verhoogd.  Zo hopen we dat aandacht voor geestelijke gezondheidszorg op elk niveau van het maatschappelijk weefsel verankerd geraakt.

Meer info kan gevonden worden op de website van het CAW Limburg en Het Rode Neuzenfonds.