Peuters & kleuters

Hoe

Kinderen komen twee dagen in de week naar ons centrum.
Op maandag van 9 uur tot 16 uur. Deze dag wordt ook één van de ouders mee verwacht om samen te werken rond kind en/of ouder-kinddoelstellingen.
Op dinsdag komen de kinderen van  9u30 tot 16u30, maar deze dag zonder de ouders.
Om het voor uw kind allemaal voldoende overzichtelijk te houden werken we met een gestructureerd dagplan. Dit houdt in dat de meeste dagen volgens een vast stramien verlopen, zodat alles voor de kinderen duidelijk, herkenbaar en veilig over komt. Ieder kind heeft in de groep ook zijn eigen symbooltje (vb de paddestoel). Dit figuurtje vind je dan ook terug op hun stoel, slaapkamerdeur, het dagplanbord, in de lokalen, enz. zo proberen we de herkenbaarheid nog meer te verhogen.