Peuters & kleuters

Opname

In de observatiegroep voor jonge kinderen (0-6 jaar) willen we van betekenis zijn voor peuters en kleuters met een (vermoeden van) kinderpsychiatrische problematiek en hun context.
Door in dialoog te gaan met de ouders, het kind en hun ruimere context trachten we samen met de ouders te komen tot een beter begrip van de gedragssymptomen. We brengen samen in kaart welke kind- en/of omgevingsfactoren een rol spelen in het vastlopen van het kind en/of de omgeving.
Vanuit dit gezamenlijk inzicht gaan we samen met kind en context op zoek naar wat er verder nodig is en onderzoeken we welke de mogelijke vervolgtrajecten zijn om tot verandering te komen.
Deze vervolgtrajecten kunnen erg verschillend zijn, al dan niet binnen eigen werking en/of in samenwerking met andere partners georganiseerd worden.

1. Soort opname

Na een doorverwijzing naar KPC is er een eerste gesprek tussen arts en het gezin.  In samenspraak wordt besloten welk soort opname het meest geschikt is voor het gezin.

  • Bij een volledige opname blijven de kinderen overdag en ’s nachts in de leefgroep.
  • Bij een nachtopname blijven de kinderen alleen ’s avonds en ‘s nachts in de leefgroep, en gaan ze overdag naar school.
  • Bij een dagopname blijven de kinderen enkel overdag in de leefgroep, en gaan kinderen na de laatste sessie naar huis tot de volgende ochtend

2. Duur opname

Een opname in de peuter- en kleuterleefgroep duurt gemiddeld zes weken.