Peuters & kleuters

Hoe

Een opname in onze peuter- en kleutergroep duurt gemiddeld zes weken. Tijdens deze periode kan jullie zoon of dochter elke avond naar huis gaan of kan hij/ zij blijven slapen van maandag tot vrijdag. Deze opnamemodaliteit wordt in overleg met jullie als ouders voor de start van de opname besproken.

Tijdens de opname verblijft jullie zoon of dochter in een groep van zes kinderen. De kinderen starten en eindigen hun dag in onze leefruimte, waar ze ook eten, spelen tijdens vrije momenten, en rusten indien nodig. Voor de slapertjes is dit ook de ruimte waar ze overnachten, en hun ochtend / avond doorbrengen.

De kinderen doorlopen elke dag een programma van twee sessies in de voormiddag en twee sessies in de namiddag. Deze sessies vinden plaats in aparte ruimtes en worden geleid door één van de volgende personen: logopedist, ergotherapeut, leerkracht, psychomotore therapeut, leefgroepbegeleider, psycholoog.  Ieder geeft invulling aan de sessies en observeert de kinderen,  vanuit de eigen discipline. Het aanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de noden en mogelijkheden van elk kind.  Indien nodig worden de kinderen ook individueel gezien voor meer gericht testonderzoek.

Om het voor uw kind allemaal voldoende overzichtelijk te houden werken we met een gestructureerd dagplan. Dit houdt in dat de meeste dagen volgens een vast stramien verlopen, zodat alles voor de kinderen duidelijk, herkenbaar en veilig overkomt. Ieder kind heeft in de groep ook zijn eigen symbooltje (vb de paddestoel). Dit figuurtje vind je dan ook terug op hun stoel, slaapkamerdeur, het dagplanbord, in de lokalen, enz. zo proberen we de herkenbaarheid nog meer te verhogen.

Om jullie zoon of dochter zo goed mogelijk te leren kennen en om tijdens en na de opname zo goed mogelijke zorg te bieden, vinden we de participatie van jullie (ouders) en de context (bv. school, hulpverleners,…) zeer belangrijk. Daarom vinden er tijdens de opname verscheidene contacten met jullie plaats:

  • Via oudergesprekken tracht de psycholoog of kinderpsychiater samen met jullie als ouders meer zicht te krijgen op het functioneren en de noden van jullie kind. Aan het einde van de opname vindt er een adviesgesprek plaats met kinderpsychiater en psycholoog waarin onze bevindingen en adviezen met jullie (als ouders) worden besproken.
  • Via korte dagelijkse briefings kunnen we elkaar wederzijds op de hoogte houden van het dagelijks functioneren van jullie kind
  • Er kan overleg plaatsvinden met de school en met andere hulpverleners (bv. CLB, thuisbegeleiding, etc…). Na het adviesgesprek kan, indien nodig, ook een overleg met school en/ of hulpverleners volgen.
  • Tijdens de opname van uw kind, kan er door de psycholoog gevraagd worden om op rooming-in  te komen.  Dit is een extra observatiemoment waarbij we via spelkamerobservatie en sherborne de ouder-kindinteractie bekijken.
  • Op dinsdag en donderdagavod voorzien wij bezoekmomenten.  Wie er bij uw kind op bezoek mag/kan komen bepalen jullie als ouders zelf.
  • Dagelijks is er de mogelijkheid om te telefoneren, dit zowel met jullie kind en/of met de begeleiding. U kan ons bereiken op volgende twee telefoonnummers (089325930 en 089325931)

Tijdens deze contacten trachten we steeds een wederzijdse dialoog na te streven.