Voor Kinderpsychiatrisch Centrum Genk is het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en hun context een belangrijk strategisch doel en verdergaand dan de wettelijke verplichting ter zake. 
 
GDPR (General Data Protection Regulation) of ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, handelt over het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens van alle Europese Burgers.  Vanaf 25/05/2018 is deze wetgeving van kracht ten aanzien van alle organisaties, KMO's of verenigingen die persoonsgegevens verzamelen en verwerken.  Zo ook - en niet in het minst - ziekenhuizen.  Deze wetgeving verscherpt de reeds bestaande privacywetgeving en vraagt naast beschermingsmaatregelen aangaande het beheer van persoonsgegevens tevens goede transparantie ten aanzien van welke gegevens worden verzameld, met welk doeleinde, en hoe deze beschermd worden.  Op dit gedeelte van de website wensen we u zo goed mogelijk te informeren over ons privacybeleid.
 
Het waarom en hoe lichten we graag toe in onze visietekst
 
Daarnaast kan u, via het privacy statement van KPC, vernemen waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken en welke rechten u kan uitoefenen.
 
Voor vragen, suggesties of klachten aangaande de verwerking van persoonsgegevens kan u zich wenden tot onze functionaris gegevensbescherming (DPO): dpo@kpc-genk.be