Privacywetgeving (GDPR/AVG) en ziekenhuizen

25/05/2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is vanaf 25/05/2018 van kracht.  Kinderpsychiatrisch Centrum Genk heeft hiertoe over de afgelopen maanden, in samenwerking met de andere Limburgse ziekenhuizen, een aantal stappen ondernomen om de geest van deze regelgeving optimaal te installeren.  Onze visie op privacy en omgang met persoonsgegevens kan je vanaf vandaag terugvinden in het topmenu van deze website (privacybeleid).  Voor vragen, opmerkingen, suggesties of klachten aangaande verwerking van persoonsgegevens kan u zich steeds richten tot onze functionaris gegevensbescherming (DPO) aan de hand van een mailtje: dpo@kpc-genk.be.