Audit van Zorginspectie

KPC Genk vzw is een psychiatrisch ziekenhuis, gesubsidieerd door de federale overheid.  Ziekenhuizen ontvangen hun erkenning van de Vlaamse overheid, die ook instaat voor de controle op de kwaliteit van zorg in deze voorzieningen.  Daartoe organiseren zij op regelmatige tijdstippen en soms rond specifieke themata aangekondigde, maar ook niet-aangekondigde inspecties.  Steeds zijn zulke 'audits' gericht op het evalueren van de zorg, met de doelstelling om de kwaliteit steeds verder te verbeteren.  Auditrapporten zijn naast een grondige evaluatie dan ook een dankbaar kompas om een voorziening op weg te helpen om de kwaliteit van zorg continu te optimaliseren. 

​Op deze website kan u zowel de verslagen van de systeemaudit als deze van de thematische inspecties vinden.  Een systeemaudit is een globale toetsing van de werking aan het normenkader van de overheid, alsook een stimulans tot blijvende kwaliteitsverbetering.  Een thematische audit is veelal onaangekondigd en zoomt in op 1 specifiek onderdeel van de werking.

KPC wil zich ten allen tijde graag laten beïnvloeden om haar dagelijkse praktijk te verbeteren.  Vragen rond de auditrapporten, gestelde acties ingevolge de audit of algemene suggesties/ideeën zijn uiterst welkom via kwaliteit@kpc-genk.be.

Algemene links:

Informatie Zorginspectie Psychiatrische Ziekenhuizen