Lagere schoolleeftijd - Hoe

Hoe

Werking van de leefgroep

In leefgroep 2 verblijven maximum acht kinderen tussen zes en twaalf jaar. De week start op maandagochtend om 9u met een onthaalmoment voor u en uw kind. We overlopen dan eventjes met jullie hoe het weekend gelopen is. Er is ook ruimte om de leerkracht te ontmoeten indien u vragen hebt over het schoolse aspect.

De kinderen volgen een groepsprogramma van twee sessies in de voormiddag en twee sessies in de namiddag. Deze vinden plaats in aparte ruimtes. Ieder teamlid geeft invulling aan de sessies en observeert de kinderen vanuit de eigen discipline. Het aanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de noden en mogelijkheden van ieder kind. Uw kind wordt ook regelmatig individueel gezien voor gesprekjes en testonderzoek. Naast deze therapiesessies staat het dagdagelijkse leven niet stil en is er ruimte om te spelen, rusten, eten, wassen, een uitstap, bezoek, telefoontjes, … .

Tijdens de opname zijn er verschillende oudergesprekken waarin de psycholoog en/of de kinderpsychiater samen met u als ouder zicht tracht te krijgen op het functioneren en de noden van uw kind. Aan het einde van de opname is er een adviesgesprek met de kinderpsychiater en de psycholoog waarin we onze bevindingen en adviezen met u bespreken en samen nadenken over wat er verder nodig is.

In overleg met u wordt ook contact opgenomen met de ruimere context (bv. school, CLB, thuisbegeleiding, internaat, …) zodat we een zicht krijgen op het functioneren van uw kind op andere plaatsen. Indien nodig kan na het adviesgesprek ook een gesprek met u en deze andere betrokkenen georganiseerd worden.