Lagere schoolleeftijd - Opname - Praktisch

Praktisch

Verloop opnamegesprek

Alvorens een opname kan plaatsvinden, schrijft u uw zoon of dochter eerst in aan de balie. Hiervoor is het noodzakelijk dat u de kids-ID of SIS-kaart van uw kind meebrengt. Er zal u gevraagd worden om een opnameformulier te tekenen. Op dit formulier vindt u de kostprijs van de opname en de algemene opnamevoorwaarden terug. De onthaalmedewerkster overloopt dit document samen met u.

Vervolgens komt een leefgroepbegeleider u en uw kind ophalen om samen de opname te bespreken. Tijdens dit gesprek overlopen we een aantal praktische zaken die ons een eerste zicht geven op hoe uw kind thuis functioneert (bv. wat eet uw kind graag of niet, hoe slaapt uw kind, neemt uw kind medicatie, wat kan uw kind helpen bij moeilijke momenten, …). Wij geven jullie ook informatie over hoe onze dag eruit ziet, wie er werkt in onze leefgroep, over de bezoekmomenten, … . Na dit gesprekje volgt er een korte rondleiding door onze leefgroep en hebt u de tijd om samen met uw kind zijn/haar kamertje in te richten. Daarna is het tijd om afscheid te nemen en kan uw kind kennis maken met de andere kinderen en de leefgroepbegeleiding.

Wat brengt je kind best mee als hij/zij naar KPC komt:

 • schoolboeken en huiswerktaken waar uw kind tijdens de klasmomenten met onze leerkracht aan kan werken
 • sportschoenen en gewone, gemakkelijke schoenen
 • pantoffels
 • speelkledij
 • pyjama
 • ondergoed
 • sokken
 • regenjas
 • washandjes en handdoeken
 • toiletgerief
 • knuffeldier
 • spulletjes om de kamer mee in te richten bv. foto’s, posters, dekbedovertrek (lakens en donsdekens zijn voorzien), …
 • speelgoed om tijdens de kamermomenten mee te spelen, leesboekjes
 • 10 euro zakgeld

Een dag in de leefgroep (volledige opname)

Uw kind wordt wakker gemaakt rond 8u en kan zich dan klaarmaken voor de dag. Daarna wordt er samen ontbeten in de leefruimte. Na het ontbijt gaat uw kind nog even naar de kamer om tanden te poetsen en de kamer op te ruimen.
Om 9u30 wordt het dagplan met de kinderen overlopen in de leefruimte. Zo weet ieder kind wat hem/haar op welk moment van de dag te doen staat.

Van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u30 volgt uw kind verschillende therapiesessies of doet hij/zij samen met de begeleiding en de andere kinderen een activiteit in de leefgroep. Tussendoor zijn er verschillende pauzemomenten voorzien.

Er zijn verschillende soorten therapie:

 • Ergo (ergotherapie): handvaardigheidstechnieken en verschillende creatieve materialen worden ingezet als middel om observaties van uw kind te verzamelen, zowel in individueel als in groepswerk. Er is oog voor occupationele vaardigheden, ruimtelijk inzicht, fijn motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, de belevingswereld, groepsdynamische processen, … .
 • PMT (psycho-motorische therapie): aan de hand van allerlei bewegingssessies zoals sport- en spelsituaties, samenwerkingsopdrachten en lichaamsgerichte sessies worden het gedrag en de motoriek van uw kind geobserveerd.
 • Klas: uw kind werkt aan taken die het van de thuisschool heeft meegebracht. Onze leekracht begeleidt uw kind en volgt de schoolse kennis en studiehouding op.
 • SVT (sociale vaardigheidstraining): met behulp van de dieren van de axenroos leert uw kind wat gevoelens zijn en hoe ermee om te gaan, hoe op een goede manier te zeggen wat hij/zij denkt en voelt, hoe samen te leven met anderen, … .
 • Individuele gesprekjes en/of testing: gesprekjes tussen uw kind en de psychologe of de arts, testing van uw kind door de psychologe of door de psychomotore therapeut.
 • IB-tijd: de individuele leefgroepbegeleider maakt regelmatig tijd vrij om samen met uw kind dingen te doen.
 • Koken

Op woensdagnamiddag doen we een leefgroepactiviteit. Bij goed weer kunnen we bijvoorbeeld naar een speeltuin gaan, bij minder weer doen we gezellig iets in de leefgroep.

Tussen 12u en 13u is het middagmaal. Om 13u heeft uw kind een uurtje kamermoment. Op deze manier kan uw kind even alleen tot rust komen op de kamer. Hij/zij leert ook om zich zelfstandig een uurtje bezig te houden.

Vanaf 16u30 vertoeft uw kind in de leefruimte waar er vrij gespeeld kan worden. Er is dan ook mogelijkheid om te douchen. Tussen 17u30 en 18u wordt er gegeten. Op maandag- en woensdagavond is er een huiswerkmoment voorzien. Dinsdag- en donderdagavond mag u op bezoek komen.

Om 20u is het bedtijd. Uw kind mag nog even lezen of spelen, om 21u gaat het licht uit.

Een dag in de leefgroep (dagopname)

Tussen 8u45 en 9u mag u uw kind naar de leefgroep brengen. We maken even tijd vrij voor jullie om te horen hoe de avond verlopen is. Daarna sluit uw kind aan bij de andere kinderen en volgt hij/zij mee het programma zoals hierboven beschreven.

Tussen 16u45 en 17u mag u uw kind komen ophalen. De begeleiding vertelt u dan kort hoe de dag van uw kind geweest is.
Op maandag en woensdag wordt er huiswerk mee naar huis gegeven.

Nachtopname

Uw kind ontbijt in de leefruimte en vertrekt daarna naar school. Na de schooldag sluit uw kind aan bij het groepsgebeuren.

Afspraken

 • U mag dagelijks met uw kind telefoneren tussen 18u30 en 19u30. U kan ons bereiken op het rechtstreekse nummer van onze leefgroep: 089/32.59.36. Met vragen kan u op ieder moment van de dag terecht bij het leefgroepteam.
 • Op dinsdag- woensdag- en donderdagavond is het bezoekmoment tussen 18u en 20u.
 • Tijdens het weekend (van zaterdagmiddag 14u tot maandagochtend 9u) en tijdens officiële feestdagen is onze leefgroep gesloten en verblijft uw kind thuis. Er worden ook regelmatig vormingsmomenten voor de teamleden voorzien, ook dan is uw kind thuis. U wordt tijdig op de hoogte gebracht van sluitingsmomenten.
 • We leven samen in een groep, het is dan ook belangrijk om enkele duidelijke afspraken met elkaar te maken. Voor meer info over onze leefgroepregels kan u telefonisch bij de leefgroep terecht of in het welkomstboekje dat uw kind voor de opname krijgt.