Cultuurmeting patiëntveiligheid

Het realiseren van een optimale veiligheidscultuur wordt beschouwd als de grootste uitdaging om een veilige gezondheidszorg uit te bouwen. Dit houdt in dat men overschakelt naar een cultuur waarbij fouten niet langer beschouwd worden als een persoonlijk falen, maar als een kans om systemen te verbeteren zodat schade aan de patiënt kan vermeden worden.

Aan de ziekenhuizen werd door Federale Overheid gevraagd een ziekenhuisbrede patiëntveiligheidscultuurmeting uit te voeren met het gevalideerde meetinstrument 'The hospital survey on patient safety culture' van het AHRQ (Agency for Health Research and Quality) op basis van 12 dimensies van de patiëntveiligheidscultuurmeting.  Deze metingen vonden plaats in 2007, 2011 en 2015.  KPC heeft vervolgens deelgenomen aan het benchmarkonderzoek van de UHasselt, waarbij de resultaten van het ziekenhuis werden vergeleken met de andere deelnemende Psychiatrische Ziekenhuizen.  Het rapport is beschikbaar via onderstaande link.  KPC heeft code 51 in het rapport.

Uit het rapport van 2015 leren we dat de meldingsbereidheid in KPC sterk toegenomen is ten aanzien van de vorige meting.  De medewerkers zijn zich meer bewust van risico's in de dagelijkse zorgverlening en weten ook de weg te vinden om een melding te plaatsen die tot actie kan leiden.  Het vertrouwen onderling en in management is groot dat meldingen effectief tot verandering kunnen leiden.

Documenten:

Benchmarkrapport Cultuurmeting patiëntveiligheid 2017 (KPC=51): benchmarkt_rapport_cultuurmeting.pdf

Het volledige sectorale rapport is beschikbaar op http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/kwaliteit-van-zorg/patientveiligheid-1

 

Bron: Website FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu